top of page

Ráiteas Comhlíonta GDPR TFI Local Link Gaillimh

 

Ag TFI Local Link Gaillimh, táimid tiomanta do phríobháideacht a chosaint de réir an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR). Bailímid sonraí pearsanta mar d’ainm, ríomhphost, agus uimhir theileafóin go sonrach le haghaidh próiseáil do chur in áirithe taistil agus chun meabhrúcháin roghnacha a sholáthar. Úsáidtear do chuid sonraí go docht le haghaidh na gcríoch seo agus ní roinntear iad le tríú páirtithe gan do thoiliú sainráite.

Bailiú Sonraí & Úsáid

Ainm: Chun do sheirbhís a phearsanú. Ríomhphost: Le haghaidh deimhnithe áirithinte agus nuashonruithe roghnacha. Teileafón: Le haghaidh cumarsáide taistil práinneach agus meabhrúcháin roghnacha.

Rúndacht & Roinnt Sonraí

Tá rochtain ar do chuid sonraí teoranta do phearsanra údaraithe. Ní nochtann muid do chuid sonraí do thríú páirtithe gan do thoiliú. Tá comhpháirtithe nó tríú páirtithe a bhfuil baint acu le do sheirbhísí taistil comhlíontach le GDPR freisin.

Do Chearta GDPR

Rochtain: Iarratas a dhéanamh ar do shonraí pearsanta.

Ceartú: Sonraí míchruinne a cheartú.

Scriosadh: Sonraí a scriosadh faoi choinníollacha áirithe.

Teorainn a chur le Próiseáil: Teorainn a chur le conas a úsáidimid do chuid sonraí.

Inaistritheacht Sonraí: Do chuid sonraí a athúsáid thar sheirbhísí.

Agóid: Agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála sonraí i gcásanna áirithe.

 

Teagmháil: Le haghaidh fiosruithe nó chun do chearta a fheidhmiú, déan teagmháil lenár n-oifig ag galway@locallink.ie.

 

Cinntímid go bhfuil do phríobháideacht cosanta i rith do idirghníomhaíochtaí le TFI Local Link Gaillimh.

 

Déan teagmháil linn:

 

TFI Local Link Gaillimh

Aonad 5

61 Sráid an Mhóta

Baile Locha Riach

Co. na Gaillimhe

H62 Y956

 

Fiosruithe ginearálta: galway@locallink.ie

 

Teil: +353 91 842384

 

Facebook: @tfilocallinkgalway

bottom of page