GET INTO Christmas banner 2022 copy.webp
LOCAL LINK GALWAY Home Page Background.jpg

NASC ÁITIÚIL

SEIRBHÍS BUS ÁITIÚIL

Local Link Galway photo grid
Please offer me a seat campaign
bus on road website.webp

Chun infhaighteacht a chinntiú, ba cheart do chustaiméirí taisteal a chur in áirithe trí ghlaoch ar

091 842384.

Nasc Áitiúil TFI, Gaillimh

An tseirbhís áitiúil bus iompair phoiblí a sholáthraíonn naisc níos fearr idir an t-iompar tuaithe agus seirbhísí bus agus iarnróid náisiúnta, ag freastal di ar phobail Chontae na Gaillimhe.

 

Le seirbhísí bus Nasc Áitiúil TFI, nasctar pobail ar fud cheantar tuaithe na hÉireann mar chuid de Ghréasán Iompair Phoiblí TFI.

 

Tá seirbhísí bus Nasc Áitiúil TFI ar phraghas réasúnta agus ar fáil do dhaoine atá ag iarraidh taisteal chuig a mbaile nó a sráidbhaile áitiúil agus uathu araon. Oibríonn Nasc Áitiúil TFI dhá chineál dhifriúla seirbhíse: Seirbhísí Bus Tuaithe Tráthrialta agus Seirbhísí Bus ó Dhoras go Doras.

Ní oibríonn Bealach 431 ná Bealach 432 ar Lá Nollag ná ar Lá Fhéile Stiofáin.
Ní oibríonn ceann ar bith de na seirbhísí eile ar Laethanta Saoire Poiblí.
Local Link Galway  Map.png
english irish primary logo.jpg
1/13
LOCAL LINK homepage photo 1.png

Chun tuilleadh eolais a fháil

ER-phost: galway@locallink.ie
Teil.: 091 842 384
Ar líne: www.locallinkgalway.ie

Uaireanta oifige:
9r.n go 5i.n ó Luan go hAoine

 

Arna oibriú ag:
Nasc Áitiúil TFI, Gaillimh,
Aonad 5,
61, An Phríomhshráid,
Baile Locha Riach,
Co. na Gaillimhe

Áirítear le táillí Nasc Áitiúil TFI táillí singile, táillí fillte, táillí aosaigh óig agus táillí linbh.
Glactar le hairgead tirim agus taistealaíonn daoine a bhfuil Pas Saorthaistil acu agus leanaí faoi bhun 5 bliana d’aois saor in aisce. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi tháillí, téigh chuig transportforireland.ie/fares/bus-fares nó cuir glaoch ar Nasc Áitiúil TFI, Gaillimh.

Tá ár bhfeithiclí oiriúnach do chathaoireacha rothaí
Cuir áit in áirithe an lá roimh lá an taistil

Iarr cabhair ón tiománaí nó ó bhall foirne eile

Facebook: @locallinkgalway

POIST LE DÉANAÍ
covid irish map.png

Coronavirus

COVID 19 Information

Covid logo.webp

Local Link Galway

tfi-local-link-galway-regional-logo.png
  • Facebook Social Icon

Bealach na Gaillimhe Teo.