banner update may 2021.jpg
© Copyright

LOCAL LINK

SEIRBHÍS BUS ÁITIÚIL

Local Link Galway photo grid

Is breá le Local Link na Gaillimhe a fhógairt go mbeidh tús á chur le seirbhís nua – Bealach 547 Port Omna go Béal Átha na Sluaighe.

 

Stopfaidh an bus i bPort Omna, i nDún an Uchta agus i mBéal Átha na Sluaighe agus déanfar freastal freisin do cheangal i Stáisiún Traenach Bhéal Átha na Sluaighe le Baile Átha Luain, Baile Átha Cliath agus Gaillimh.  Beidh an tseirbhís nua ar fáil seacht lá na seachtaine, ceithre huaire sa lá sa dá threo ó Luan go Satharn agus níos lú uaireanta ná sin ar an Domhnach.  Beidh táillí chomh híseal le €2.50 ar fáil chomh maith le deis an Pas Saorthaistil a úsáid agus bealach saor in aisce ag leanaí faoi bhun cúig bhliana d'aois.

 

"Beidh busanna le hurlár íseal atá áisiúil ag an uile dhuine in úsáid ar an tseirbhís seo le suas le ceithre thuras fillte sa ló.  Cuirfear seirbhís ceangail idir na bailte ar fáil a bhfuil éileamh mór air.  Is mol tábhachtach turasóireachta Port Omna in oirthear an chontae agus is mór an tairbhe a bheidh as ceangal díreach le Béal Átha na Sluaighe agus córas traenacha Iarnród Éireann.  Tá oiread céanna tábhachta leis an tseirbhís nua maidir le cúrsaí sóisialta, tráchtála agus sláinte ar fud an réigiúin.  Táthar cinnte go mbeidh leas mór ag an réigiún ar fad as an tionscnamh nua seo."


Is í an tseirbhís nua seo an ceann is deireanaí atá á chur le Local Link na Gaillimhe lena mbaineann níos mó ná 60 seirbhís in aghaidh na seachtaine, seirbhísí atá sobheartach maidir le héileamh agus seirbhísí ó Dhoras go Doras san áireamh.  Local Link na Gaillimhe an tSeirbhís Áitiúil Bus agus déantar freastal ar réigiún Chontae na Gaillimhe ar fad.

 

Tá eolas níos mine faoin tseirbhís seo agus faoi na seirbhísí eile ar fad i nGaillimh ar fáil ar www.locallink.ie nó trí ghlaoch ar 091 – 842 384.

LOCAL LINK homepage photo 1.png
For more information August template Iri

Local Link Galway

  • Facebook Social Icon

Bealach na Gaillimhe Teo.