top of page

TÁILLÍ TFI LOCAL LINK NA GAILLIMHE

Tá táillí éagsúla i gceist ar sheirbhísí Local Link, táillí singil, táillí fillte, táillí do scoláirí agus táillí do leanaí ina measc. Glactar an Leap Card ar seirbhísí 431, 432, 438, 546, 547, 548 agus 934. Glactar le hairgead tirim agus an pas saorthaisteal ar sheirbhísí Local Link eile. Tagann táillí faoi réir athraithe agus baineann táillí éagsúla le seirbhísí éagsúla.  Moltar labhairt le Local Link go háitiúil maidir le heolas cruinn faoi tháillí.

Tá glacadh leis an bPas Saorthaistil ar na seirbhísí uilig agus is féidir le leanaí faoi bhun 5 bhliana d'aois taisteal saor in aisce.

 

Ní oibríonn seirbhísí 431, 432 & 546 ar Lá Nollag nó Lá Fhéile Stiofáin.

Ní oibríonn Bóthar 438 & 547 ar Lá Nollag.

Ní oibríonn na seirbhísí eile ar Laethanta Saoire Poiblí.

Fares 2022 Irish.webp

Tá costas maireachtál 20% agus 50% do daoine óige agus mac léinn clúdaithe sa táilli bus.

bottom of page