TÁILLÍ LOCAL LINK

Tá táillí éagsúla i gceist ar sheirbhísí Local Link, táillí singil, táillí fillte, táillí do scoláirí agus táillí do leanaí ina measc.  Glactar le hairgead tirim ar sheirbhísí Local Link. Tagann táillí faoi réir athraithe agus baineann táillí éagsúla le seirbhísí éagsúla.  Moltar labhairt le Local Link go háitiúil maidir le heolas cruinn faoi tháillí.

Tá glacadh leis an bPas Saorthaistil ar na seirbhísí uilig agus is féidir le leanaí faoi bhun 5 bhliana d'aois taisteal saor in aisce.

Local Link Galway

  • Facebook Social Icon

Bealach na Gaillimhe Teo.

GLAO TEILEAFÓIN

Teil: 091 842384

R-PHOST
UAIREANTA OSCAILTE

Luan – Aoine: 9:00 r.n. – 5:00 i.n.

TAITHÍ NÍOS MÓ NÁ 10 MBLIANA
NA SEIRBHÍSÍ
CUAIRT

Aonad 5

61 An Phríomhshráid

Baile Locha Riach

Co. na Gaillimhe

Cóipcheart © 2020 Local Link na Gaillimhe. Gach ceart ar cosaint.