TÁILLÍ LOCAL LINK

Tá táillí éagsúla i gceist ar sheirbhísí Local Link, táillí singil, táillí fillte, táillí do scoláirí agus táillí do leanaí ina measc.  Glactar le hairgead tirim ar sheirbhísí Local Link. Tagann táillí faoi réir athraithe agus baineann táillí éagsúla le seirbhísí éagsúla.  Moltar labhairt le Local Link go háitiúil maidir le heolas cruinn faoi tháillí.

Tá glacadh leis an bPas Saorthaistil ar na seirbhísí uilig agus is féidir le leanaí faoi bhun 5 bhliana d'aois taisteal saor in aisce.

FARES 2022 Irish.png

Tá costas maireachtál 20% agus 50% do daoine óige agus mac léinn clúdaithe sa táilli bus.

Local Link Galway

tfi-local-link-galway-regional-logo.png
  • Facebook Social Icon

Bealach na Gaillimhe Teo.