NA SEIRBHÍSÍ

Tá Nasc Áitiúil TFI ina sheirbhís áitiúil bus iompair phoiblí a sholáthraíonn naisc níos fearr idir an t-iompar tuaithe agus seirbhísí bus agus iarnróid náisiúnta ar fud na hÉireann.  Tá seirbhísí bus Nasc Áitiúil TFI ar fáil ar ísealchostas do dhaoine atá ag iarraidh taisteal chuig a mbaile, a sráidbhaile nó a bparóiste áitiúil agus uathu araon.

 

Ag oibriú dóibh mar Nasc Áitiúil TFI, is iad 15 aonad comhordaithe iompair ar fud na tíre a bhainistíonn seirbhísí Nasc Áitiúil TFI thar ceann an Údaráis Náisiúnta Iompair. Bainistíonn gach oifig na gnáthiarrataí laethúla agus an gnáthsholáthar laethúil seirbhísí bus ina limistéar féin. Bíonn na hoifigí ar oscailt ó 9am – 5pm, an Luan go dtí an Aoine, agus oibríonn siad ar fud na bliana ar fad, ach amháin ar Laethanta Saoire Poiblí.

 

Is iad an dá chineál seirbhísí bus áitiúla a sholáthraíonn Nasc Áitiúil TFI ná Bealaí ó Dhoras go Doras agus Seirbhísí Tuaithe Rialta. Tá Bealaí ó Dhoras go Doras ina seirbhísí bus tuaithe a bhfuil mar thairbhe bhreise acu paisinéirí a bhailiú agus a fhágáil ag a mbaile. Freagraíonn na seirbhísí don éileamh. Ciallaíonn sé sin gur gá suíochán a chur in áirithe roimh ré leis an oifig de chuid Nasc Áitiúil TFI is cóngaraí duit. B’fhearr go ndéanfá amhlaidh lá amháin roimh an dáta ar a bhfuil tú le bailiú ag do bhaile. Oibríonn Seirbhísí Tuaithe Rialta seirbhís bus laethúil de réir bealach agus amchlár seasta, cosúil le seirbhís chaighdeánach de chuid Bhus Éireann.

 

Glactar leis an bPas Saorthaistil agus le táillí airgid ar gach seirbhís. Is féidir tuilleadh mionsonraí faoi tháillí Nasc Áitiúil TFI a fháil ar an leathanach Táillí.

 

Déan teagmháil leis an oifig de chuid Nasc Áitiúil TFI is cóngaraí duit inniu chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Bíonn táillí in airgead tirim le híoc ar sheirbhísí Local Link. Bíonn táillí éagsúla i gceist ar sheirbhísí Local Link le táillí singil, táillí fillte, táillí do scoláirí agus táillí do leanaí ar fáil chomh maith le ticéid seachtaine.  Léirítear leagan amach na dtáillí ar an tábla.

Glactar leis an bPas Saorthaistil ar na Seirbhísí Local Link ar fad

Má tá i gceist go mbeifeá i do phaisinéir rialta agus go bhfuil gá agat le seirbhís ó dhoras go doras, ní mór duit clárú linn agus d'ainm agus do sheoladh a thabhairt ionas gur féidir socrú don tseirbhís ó dhoras go doras a chur ar fáil.

Sa chás go mbíonn gnáthstadanna bus á n-úsáid agat agus gan gá agat le suíochán a chur in áirithe, ní gá duit clárú linn agus ní gá dúinne sonraí i do leith a choinneáil.

Local Link Galway

tfi-local-link-galway-regional-logo.png
  • Facebook Social Icon

Bealach na Gaillimhe Teo.