NA SEIRBHÍSÍ

Ritheann Local Link seirbhísí bus ó dhoras go doras agus seirbhísí sceidil i mbailte móra, i sráidbhailte agus i gceantair tuaithe.  Tá na seirbhísí ar fad áisiúil ag duine i gcathaoir rothaí.  Féach go tráthchláir go bhfeictear na seirbhísí atá ar fáil i do cheantar féin.  Sa chás nach ndéantar freastal ar do cheantar féin, is féidir labhairt leis an oifig agus sin a chur in iúl dúinn; bíonn seirbhísí nua á dtabhairt isteach i ndiaidh a chéile agus is féidir leatsa cuidiú linn seirbhís a chur ar bun i do chomharsanacht féin.

Bíonn táillí in airgead tirim le híoc ar sheirbhísí Local Link. Bíonn táillí éagsúla i gceist ar sheirbhísí Local Link le táillí singil, táillí fillte, táillí do scoláirí agus táillí do leanaí ar fáil chomh maith le ticéid seachtaine.  Léirítear leagan amach na dtáillí ar an tábla.

Glactar leis an bPas Saorthaistil ar na Seirbhísí Local Link ar fad

Chun do shuíochán a chur in áirithe, cuir glaoch ar an oifig ar an uimhir 1800 303707.

Má tá i gceist go mbeifeá i do phaisinéir rialta agus go bhfuil gá agat le seirbhís ó dhoras go doras, ní mór duit clárú linn agus d'ainm agus do sheoladh a thabhairt ionas gur féidir socrú don tseirbhís ó dhoras go doras a chur ar fáil.

Sa chás go mbíonn gnáthstadanna bus á n-úsáid agat agus gan gá agat le suíochán a chur in áirithe, ní gá duit clárú linn agus ní gá dúinne sonraí i do leith a choinneáil.

Local Link Galway

  • Facebook Social Icon

Bealach na Gaillimhe Teo.

GLAO TEILEAFÓIN

Teil: 091 842384

R-PHOST
UAIREANTA OSCAILTE

Luan – Aoine: 9:00 r.n. – 5:00 i.n.

TAITHÍ NÍOS MÓ NÁ 10 MBLIANA
NA SEIRBHÍSÍ
CUAIRT

Aonad 5

61 An Phríomhshráid

Baile Locha Riach

Co. na Gaillimhe

Cóipcheart © 2020 Local Link na Gaillimhe. Gach ceart ar cosaint.