top of page

16 items found for ""

Other Pages (10)

 • Local Link Galway

  Button NASC ÁITIÚIL TFI SEIRBHÍS BUS ÁITIÚIL Chun infhaighteacht a chinntiú, ba cheart do chustaiméirí taisteal a chur in áirithe trí ghlaoch ar 091 842384. Nasc Áitiúil TFI, Gaillimh An tseirbhís áitiúil bus iompair phoiblí a sholáthraíonn naisc níos fearr idir an t-iompar tuaithe agus seirbhísí bus agus iarnróid náisiúnta, ag freastal di ar phobail Chontae na Gaillimhe. Le seirbhísí bus Nasc Áitiúil TFI, nasctar pobail ar fud cheantar tuaithe na hÉireann mar chuid de Ghréasán Iompair Phoiblí TFI. Tá seirbhísí bus Nasc Áitiúil TFI ar phraghas réasúnta agus ar fáil do dhaoine atá ag iarraidh taisteal chuig a mbaile nó a sráidbhaile áitiúil agus uathu araon. Oibríonn Nasc Áitiúil TFI dhá chineál dhifriúla seirbhíse: Seirbhísí Bus Tuaithe Tráthrialta agus Seirbhísí Bus ó Dhoras go Doras. Ní oibríonn Bealach 431, 432 & 546 ar Lá Nollag ná ar Lá Fhéile Stiofáin. Ní oibríonn Bóthar 438 ar Lá Nollag. Ní oibríonn ceann ar bith de na seirbhísí eile ar Laethanta Saoire Poiblí. Cliceáil anseo le haghaidh amchláir 1/15 POIST LE DÉANAÍ Aug 22 Suíomh stad bus agus athruithe sceidil do Bealach 432 An Cheathrú Rua go dtí an Clochán Ba mhaith le TFI Local Link Galway, an soláthraí seirbhíse iompair tuaithe, úsáideoirí Bealach 432 An Cheathrú Rua go dtí an Clochán a... May 31 📢 Sceideal Luan Saoire Banc - 5ú Meitheamh, 2023 📅 Cuir plean ar do thaistealacha don Luan Saoire atá ag teacht ar an Luan, an 5ú Meitheamh, 2023! Seo í an sceideal do roinnt bealaí... May 16 Seirbhís bus nua chun Tuaim a nascadh le Gaillimh seolta ag Nasc Áitiúil TFI na Gaillimhe Tá bealach bus nua á sheoladh ag Nasc Áitiúil TFI na Gaillimhe lena ndéanfar nascacht a fheabhsú idir Tuaim agus Gaillimh ón 22ú... Apr 27 Bealach 431 Clár Chlainne Mhuiris go Carraroe Athruithe sceideal ón 30.04.2023. A chairde na laethanta, Ba mhaith linn a chur in iúl daoibh faoin athrú atá ag teacht ar sceideal Bhealaí 431 Clár Chlainne Mhuiris go... More TESTIMONIALS "The Route 438 Tuam to Galway electric bus service is a game-changer for my daily commute. Kudos to the team for offering an eco-friendly and peaceful travel experience." Liam O.

 • Local Link Galway | About Us

  MAIDIR LE TFI LOCAL LINK NA GAILLIMHE Is soláthraí seirbhíse iompair phoiblí tuaithe é TFI Local Link Gaillimh a oibríonn i réigiún na Gaillimhe in Éirinn. Tá sé mar phríomhaidhm againn réitigh iompair inacmhainne agus iontaofa a sholáthar don phobal áitiúil. ​ I measc ár seirbhísí tá seirbhísí ó dhoras go doras agus seirbhísí sceidealta chuig agus ó go leor ceann scríbe i gContae na Gaillimhe. Cuirimid táillí ísle ar fáil, rud a fhágann go bhfuil rochtain ag gach ball den phobal orthu. Ina theannta sin, cuirimid réitigh inrochtaineachta ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, ag cinntiú go bhfuil rochtain chomhionann ag gach duine ar sheirbhísí iompair. ​ Ag TFI Local Link Gaillimh, táimid tiomanta do sheirbhísí iompair atá sábháilte, compordach agus éifeachtach a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais an phobail. CÚLRA NASC ÁITIÚIL TFI Eascraíonn Local Link ón gClár Iompair Tuaithe (RTP) a seoladh sa bhliain 2007 chun cur leis an rath a bhí roimhe sin ar an Tionscnamh Iompair Tuaithe (RTI). Cuireadh an RTI ar bun ar bhonn píolótach sa bhliain 2002 d'fhonn freastal ar riachtanas iompair, ó thaobh ilchuimsiú sóisialta agus cúrsaí pobail, nach raibh á sásamh. Féachadh le RTI agus RTP le díriú go háirithe ar imeallú faoin tuath agus le feabhas ó thaobh cumas gluaisteachta, deis cuairte agus rannpháirtíocht pobail a thabhairt i gcrích do mhuintir na háite, go háirithe iad siúd is mó baol maidir le heisiamh sóisialta. I rith na bliana 2013, cuireadh 224,158 turas feithicle ar fáil faoin gclár agus rinneadh 1.74 milliún turas paisinéara. ​ Go dtí Aibreán 2013 nuair a haistríodh an fhreagracht astu go dtí an tÚdarás Náisiúnta Iompair (NTA), bhí RTI agus RTP faoin bhainistíocht ag Pobal. Tá de fhreagracht faoin reachtaíocht ar an Údarás Náisiúnta Iompair, a cuireadh ar bun sa bhliain 2009, seirbhísí iompair poiblí do phaisinéirí a sholáthar. Tá de thoradh ar an bhfreagracht as córas iompair slánchóirithe áitiúil faoin tuath a leagan ar an NTA, an bhainistíocht ar an RTP san áireamh, go ndearnadh an mhaoirseacht ar na seirbhísí iompair áitiúla agus tuaithe ar fad a thabhairt faoi choimirce aon eagraíocht amháin. Fágann sin gur féidir ceangal níos fearr a chruthú idir seirbhísí iompair áitiúla faoin tuath agus seirbhísí bus agus iarnróid sceidealaithe. Fágtar freisin gur féidir leis an NTA bearnaí maidir leis an soláthar seirbhíse a thabhairt chun suntais agus, de réir mar a bhíonn cistí ar fáil chuige sin, na bearnaí a líonadh ar an mbealach is éifeachtúla is féidir. Roghnaíodh an RTP maidir lena chur faoi athbhreithniú Luach an Airgid faoi mar a gealladh a dhéanamh an tráth ar seoladh an Clár sa bhliain 2007. An Roinn Iompair a rinne an t-athbhreithniú i gcomhthéacs athbhreithniú de chuid an Rialtais ar chláir caiteachais phoiblí faoin Tionscnamh maidir le hAthbhreithniú ar Luach an Airgid agus ar Pholasaithe. Foilsíodh an Tuarascáil i dtús na bliana 2012 tar éis a cur faoi bhráid an Rialtais. ​ Tá leagtha de chúram ar an Údarás Náisiúnta Iompair maoirseacht a dhéanamh maidir le moltaí na Tuarascála a chur i bhfeidhm agus, go háirithe, plean mionsonraithe a leagan amach maidir le hatheagar ar an RTP i ndáil lenar tugadh chun suntais mar gheall ar an Athbhreithniú Luach an Airgid. Tá an plean sin dírithe ar 15 ceantar feidhme Local Link a chur ar bun ina mbeidh an dlús cinniúnach daonra agus na tréithe cuí a ghabhann le costas oibriúcháin inseasta i ndáil le gach Aonad.

 • Bus Stop Gallery | TFI Local Link Galway

  GAILEARAÍ SOS BUS Route 431 Claremorris to Carraroe Claremorris (Train Station) Claremorris (Dalton Street) Hollymount (KJ Fahey's) Ballinrobe (Glebe St. / Main St.) Neale (St. John The Baptist Church) Cong (Spar Shop) Clonbur (Church) Cornamona (Coláiste Naomh Feichín) Maum (Keane’s Foodstore) Maam Cross (Emo Oil Station) Screebe (Cross Road) Costelloe (Casla Chemist) Carraroe (Eurospar) Route 432 Carraroe to Clifden Carraroe (Eurospar) Costelloe (Casla Chemist) Screebe (Cross Road) Rosmuc (Cross Road) Kilkieran (Post Office) Carna (Post Office/Cross) Lehenagh (Zetland Country House Hotel) Roundstone (Bus Éireann Stop 419) Ballyconneely (Keogh’s B&B) Clifden (Market Street Bus Stop) Route 438 Galway to Tuam Tuam Belclare Caherlistrane Headford Bunatubber Aucloggeen Cor an Dola Séipéal Cor an Dola Crosbhóthar Eanach Dhúin Lisín an Óráin Cluain Bú Baile an Dúlaigh Mionlach Galway Cathedral Route 546 Castlerea to Ballinasloe Castlerea Train Station Castlerea Barrack St. Square School Williamstown (Tarmey's Tavern) Glenamaddy (SuperValu) Kilkierrin (Church) Moylough (Coppingers Furniture/Cheevers Bar) Mountbellew (The Square) Caltra (Emo Station) Ahascragh (Top Oil Station) Ballinasloe (Train Station) Ballinasloe (Dunlo Hill) Ballinasloe (P&M Kelly/Portiuncula Hospital) Route 547 Portumna to Ballinasloe Portumna Eyrecourt (Hogan's Garage) Laurencetown (Church Gate) Ballinasloe (Portiuncla Hospital/P&M Kelly) Ballinasloe (Dunlo Hill) Ballinasloe (Train Station) Route 548 Ballinasloe to Loughrea Ballinasloe (Train Station) Ballinasloe (Dunlo Hill) Kilkonnell (Church) Cappataggle (National School) Kilreekil (Cemetery) Loughrea (Beatty's Jewellers/Supermac's) Route 934 Gort to Loughrea Gort (Market Square) Peterswell (Cross Road) Castledaly (Church) Kilchreest (Village Inn) Loughrea (Barrack St./Beatty's Jewellers)

View All

Blog Posts (6)

 • Suíomh stad bus agus athruithe sceidil do Bealach 432 An Cheathrú Rua go dtí an Clochán

  Ba mhaith le TFI Local Link Galway, an soláthraí seirbhíse iompair tuaithe, úsáideoirí Bealach 432 An Cheathrú Rua go dtí an Clochán a chur ar an eolas go mbeidh dhá athrú ag cur isteach ar an tseirbhís ón Luan, 28 Lúnasa 2023. Is i gCasla atá an chéad athrú, áit a mbogfar stad an bhus ón láthair reatha ag Crois Raidió na Gaeltachta go dtí an láthair nua ag Ceimiceoir Chasla. Tá an t-athrú mar gheall ar shábháilteacht na bpaisinéirí agus na foirne, toisc go bhfuil guais tráchta agus saincheist infheictheachta ag baint leis an suíomh reatha. Is i Ros Muc, i gCill Chiaráin agus i gCarna atá an dara hathrú, áit a mbeidh mionathruithe ar sceideal na seirbhíse chun éifeachtúlacht agus iontaofacht na seirbhíse a fheabhsú. Beidh an t-amchlár nuashonraithe le fáil ar shuíomh gréasáin TFI Local Link Galway ag: : https://www.locallinkgalway.ie/dynamic-timetables/route-432---carraroe-to-clifden Tá leithscéal gafa ag TFI Local Link Galway as aon deacrachtaí a d'fhéadfadh na hathruithe seo a chruthú d'úsáideoirí rialta na seirbhíse agus iarrann siad a dtuiscint agus a gcomhoibriú. Le haghaidh aon cheisteanna nó aiseolas faoi na hathruithe, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leo ar an nguthán ag 091 842384 nó trí ríomhphost ag galway@locallink.ie

 • 📢 Sceideal Luan Saoire Banc - 5ú Meitheamh, 2023 📅

  Cuir plean ar do thaistealacha don Luan Saoire atá ag teacht ar an Luan, an 5ú Meitheamh, 2023! Seo í an sceideal do roinnt bealaí éagsúla: ✅ Bealach 432: An Cheathrú Rua go dtí Clifden - Ag feidhmiú mar is gnách ✅ Bealach 438: Tuaim go dtí Gaillimh - Ag feidhmiú mar is gnách ✅ Bealach 546: An Caisleán Riabhach go Béal Átha na Sluaighe - Ag feidhmiú mar is gnách ⚠️ Bealach 431: An Clár Mór go Carraroe - Ag feidhmiú ar scála Domhnach/Lá Saoire Bhanca 📢 Tábhachtach: Ní bheidh seirbhísí eile á n-oibriú ar an Luan, an 5ú Meitheamh, 2023. Cinntigh go bhpléann tú do thaistil de réir a chéile agus bain taitneamh as do Luan Saoire! Má tá ceisteanna ort nó má tá cabhair breise uait, bíodh leat teagmháil a dhéanamh linn. #LuanSaoireBanc #SceidealTaisteal #PleanRoimhRé

 • Seirbhís bus nua chun Tuaim a nascadh le Gaillimh seolta ag Nasc Áitiúil TFI na Gaillimhe

  Tá bealach bus nua á sheoladh ag Nasc Áitiúil TFI na Gaillimhe lena ndéanfar nascacht a fheabhsú idir Tuaim agus Gaillimh ón 22ú Bealtaine 2023. Tá an bealach nua sin ina chuid de Phlean Soghluaisteachta Tuaithe Connecting Ireland, mór-thionscnamh iompair phoiblí náisiúnta arna fhorbairt agus arna mhaoiniú ag an Údarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) mar chuid de Líonra Transport for Ireland. Oibreofar 3 sheirbhís fhillte in aghaidh an lae, 7 lá in aghaidh na seachtaine le Bealach 438. Déanfar an bealach a sheirbhísiú ag feithicil leictreach a bheidh inrochtana ina hiomláine lena soláthrófar turas níos glaine, níos ciúine agus níos compordaí do phaisinéirí. Cuirfear nascacht níos fearr ar fáil ar an mbealach ó Ghaillimh go dtí Tuaim do shráidbhailte agus do cheantair amhail Béal Chláir, Cathair Loistreáin, Áth Cinn, Áth an Chloigín, Cor an Dola, Eanach Dhúin, Cluain Bú, Baile an Dúlaigh agus Mionlach. Cuirfear nasc nua ar fáil leis freisin idir Tuaim agus Áth Cinn, chomh maith le nasc nua ó Chor an Dola isteach go Cathair na Gaillimhe ag dul thar Loch Coirib agus déanfar seirbhís bhuaic-ama a thairiscint leis do chomaitéirí. Leis an mbealach feabhsófar nascacht freisin le hOspidéal na hOllscoile, Gaillimh, le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG) agus le hArd-Eaglais na Gaillimhe. Dúirt an tAire Iompair Eamon Ryan: “Le Bealach 438, nascfar roinnt pobal in Oirthear na Gaillimhe le seirbhísí sláinte, oideachais agus seirbhísí sóisialta i gCathair na Gaillimhe. Is ceann amháin de roinnt bealaí é i nGaillimh atá á gcur i bhfeidhm ar bhonn céimneach i mbliana faoi Phlean Soghluaisteachta Tuaithe Connecting Ireland a bhfuil mar aidhm aige nascacht iompair a fheabhsú ar bhonn suntasach do dhaoine atá ina gcónaí faoin tuath in Éirinn. Ar bhonn náisiúnta, tá seirbhís bus nua nó feabhsaithe á sholáthar againn gach seachtain. Seo an infheistíocht is mó in iompar tuaithe a chonacthas le fiche nó tríocha bliain, agus roghanna bus nua agus níos minice á gcur ar fáil do dhaoine, agus pobail á nascadh le príomhsheirbhísí mar aon le hiompar ar aghaidh ar iarnróid agus ar bhusanna náisiúnta.” Dúirt Anne Graham, POF ÚNI: “Seo an dara céim de chúig chéim faoi chlár Connecting Ireland agus tá ag éirí go hiontach léi cheana féin. Sheol Connecting Ireland 38 seirbhís bus nua agus feabhsaithe anuraidh, agus tá 67 mbealach nua agus feabhsaithe beartaithe do 2023, lena ndéanfar nascacht níos mó a thairiscint idir bailte agus sráidbhailte ar fud na tíre. Beidh tionchar dearfach suntasach ag an tseirbhís 438 nua ó Thuaim go Gaillimh ar an bpobal áitiúil mar feabhsófar rochtain léi ar sheirbhísí ospidéil ríthábhachtacha, ar an Ollscoil agus ar thaitneamhachtaí áitiúla eile. Tá ÚNI tiomanta do sheirbhísí bus Connecting Ireland a fheabhsú a thuilleadh ar fud na tíre.” Agus é ag labhairt roimh an seoladh, dúirt Joe Greally, Bainisteoir Nasc Áitiúil TFI na Gaillimhe: “Cuirimid fáilte roimh an bhfeabhsúchán is déanaí seo ar líonra Nasc Áitiúil TFI na Gaillimhe. Táimid an-tógtha le bheith in ann an tseirbhís bhunriachtanach seo a fhógairt tar éis míonna fada de chomhairliúchán agus de phleanáil. Táimid cinnte go ndéanfar saolta daoine a bhíonn ag taisteal a fheabhsú leis an tseirbhís nua seo agus go soláthrófar rogha inmharthana eile maidir le hiompar príobháideach sa réigiún seo. Is comhpháirt thábhachtach iad seirbhísí iompair phoiblí Nasc Áitiúil TFI den saol laethúil trína nasctar daoine le poist, oideachas, cúram sláinte, siopaí agus áiseanna fóillíochta/turasóireachta. Téann dearadh bonneagair iompair atá inbhuanaithe i bhfeidhm go bunúsach ar shláinte agus ar fholláine daoine sa phobal.” Nótaí: Le haghaidh faisnéis a fhail maidir le bealaí nó amchláir, glaoigh ar (091) 842 384 nó tabhair cuairt ar www.locallinkgalway.ie Amchlár Táille Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Phlean Soghluaisteachta Tuaithe cúig bliana Connecting Ireland tabhair cuairt ar: www.nationaltransport.ie/connecting-ireland/

View All

TORTHAÍ CUARDACH

bottom of page